Obec Roudnice

Přeskočit na hlavní obsah | Přeskočit navigaci

Hlavní navigace


Územní plán obce Roudnice

Dokument


Obec Roudnice má v současné době platný schválený Územní plán sídelního útvaru (ÚP SÚ) Roudnice, který vypracoval URBAPLAN Hradec Králové v roce 1993. Tento územně plánovací dokument byl dále doplněn v roce 1994 resp. 1995 o část "Zemědělský půdní fond" a po aktualizaci schválen v roce 1996. S postupem času, po schválení ÚP SÚ, se v obci objevovaly nové požadavky a proto byly v letech 1996-2000 postupně zpracovány a schváleny 4 Změny.

Zastupitelstvo obce Roudnice se na svém zasedání dne 21. 5. 2003 na základě konzultací s odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové rozhodlo pořídit nový Územní plán obce Roudnice (ÚPO). K tomuto kroku obec přistoupila s ohledem na potřebu komplexní aktualizace schváleného územního plánu sídelního útvaru Roudnice (ÚP SÚ) ve vztahu k výsledkům dokončených komplexních pozemkových úprav. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí je celá řada požadavků fyzických i právnických osob na změnu funkčního využití území oproti platnému ÚP SÚ.

Zpracováním územního plánu byl pověřen Atelier SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. – Projektové středisko Hradec Králové. Pořízení dokumentu zajišťuje na základě požadavku obce Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta.

Územní plán je zpracováván dle § 10 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obsah textové části se řídí základním obsahem územně plánovací dokumentace v souladu s přílohou č. 2, část II. - bod 1. A.-D k vyhlášce č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době je vypracován koncept Územního plánu obce Roudnice, který se bude veřejnoprávně projednávat.


Územní plán obce Roudnice

  • Územní plán Obce Roudnice schválilo Zastupitelstvo obce Roudnice na svém zasedání dne 25. ledna 2006 Usnesením č. 23/2006.
  • K této územně plánovací dokumentaci byla vydána Změna č. 1 s účinností od 22. 11. 2007.
  • V současné době je připravována Změna č. 2 ÚPO Roudnice.

Podklady


Foto obce

Obec Roudnice

Kontakt

OBEC ROUDNICE
Roudnice 100
Lhota pod Libčany
503 27

E-mail:
ouroudnice@iol.cz

Telefon:
+420 495 451 322
+420 495 450 130

Datová schránka: ht3bpgc

Individuální dotace obce Roudnice

Aktuálně z Mikroregionu

Mikroregion

Mikroregion URBANICKÁ BRÁZDA tvoří následující obce:

Logo mikroregionu Urbanická Brázda

Hradecký venkov, o.p.s.

Hradecký venkov, o.p.s.

Obec Roudnice © 2005 - 2017 | Prohlášení o přístupnosti | RSS

webdesign © 2005 - 2017 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]