Obec Roudnice

Přeskočit na hlavní obsah | Přeskočit navigaci

Hlavní navigace


Charakteristika obce

Roudnice je významná obec ležící v jižní části okresu Hradec Králové mezi krajským městem a Chlumcem nad Cidlinou.

Z hlediska struktury osídlení má obec důležité hospodářsko-společenské postavení, které je možno vysledovat i v její historii.

Roudnice byla osídlena (jak dosvědčují archeologické nálezy) již v mladší době kamenné. První písemná zmínka o Roudnici je datována k roku 1384, tehdy jako Rudnicz. Jméno obce pak doznalo různých úprav – v roce 1401 Rudnicze a roku 1436 se již objevuje dnešní název Roudnice. Název je odvozen pravděpodobně od rudného podloží. Nejstarší osídlení bylo na pahorcích severně od dnešní obce, kde vznikla koncem XIV. Století tvrz zvaná Turyň. Do vývoje obce zasahovala celá řada majitelů – od Beneše z Rýzmburku na konci XIV. století, k Hynku Hlaváčovi z Třebechovic, rodu Markvartů, Soběslavovi z Miletínka, až po Viléma z Pernštejna. Po roce 1560 přešla Roudnice s Pardubickým panstvím do majetku Královské koruny.

V roce 1622 se v obci usadil rod Veverků, ke kterému patří pozdější bratranci Veverkové, vynálezci ruchadla. Roudnickým rodákem byl i Matěj Chvojka (1755 – 1791), jeden z vůdců povstání sedláků v roce 1775. K uctění památky této významné postavy a selské rebelie stojí v Chlumci nad Cidlinou socha. Z Roudnice pochází i otec slavného polského malíře Jana Matějky (jeho nejvýznamnější obraz – Bitva u Grünwaldu).

Roudnice je ulicová ves o délce 3,5 km, rozložená kolem silnice a paralelně tekoucího Roudnického potoka obklopeného bohatou zelení. Krajinný ráz je výrazně ovlivněn intenzivní těžbou štěrkopísků, tedy vodními plochami doprovázenými zelení. Původní zástavba je tvořena zemědělskými usedlostmi a chalupami, v poslední době ji doplňují i moderní rodinné domy. Charakter obce a její zástavbu dokreslují zachované nemovité kulturní památky reprezentované zemědělskými usedlostmi – č.p. 9 patřící rodu Veverkových a selský statek č.p. 12. Hodnotné jsou i statky č.p. 30, 31 a 32, které dokumentují formy selského hospodářství z 19. století. Za pozornost stojí kamenné kříže z 1. Poloviny 19. století.

Dnešní Roudnice se vyznačuje kvalitní občanskou vybaveností i bohatou společenskou a sportovní aktivitou. V centru obce je obecní úřad, mateřská škola a prodejna smíšeného zboží.

V obci vyvíjí činnost tělovýchovná jednota Sokol (kterou navenek reprezentuje především fotbal), dále spolek žen, sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení. Spolky a sdružení pořádají celou škálu zajímavých akcí (např. Masopustní reje, myslivecké střelby, hasičské závody).


Foto obce

Obec Roudnice

Kontakt

OBEC ROUDNICE
Roudnice 100
Lhota pod Libčany
503 27

E-mail:
ouroudnice@iol.cz

Telefon:
+420 495 451 322
+420 495 450 130

Datová schránka: ht3bpgc

Individuální dotace obce Roudnice

Aktuálně z Mikroregionu

Mikroregion

Mikroregion URBANICKÁ BRÁZDA tvoří následující obce:

Logo mikroregionu Urbanická Brázda

Hradecký venkov, o.p.s.

Hradecký venkov, o.p.s.

Obec Roudnice © 2005 - 2017 | Prohlášení o přístupnosti | RSS

webdesign © 2005 - 2017 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]